Сайт на слънчицата от ІІІ В клас на 16 ОУ "Р. Жинзифов"

Статии за родители

Входно ниво

Входно ниво

05.10.2008 14:44
>>

Учебни материали по български език

Упражнения

17.10.2008 21:44
>>

Лесни правила

09.10.2008 15:47
>>

Сричка, дума текст

05.10.2008 15:02
>>

Учебни материали по математика

Упражнения

17.10.2008 21:47
Числата до 100
>>

Презентации

Важно!!! За да разгледате презентациите, е необходимо след изтеглянето и зареждането на презентационния файл да натиснете бутона F5 от клавиатурата и така ще стартирате слайдшоуто. Ако слайдовете не се сменят автоматично, натискайте бутона с нарисувана стрелка, сочеща надясно.

По български език и литература

 

Разкази по сeрия от картинки  НОВО!!!

Разказ по серия от картини  НОВО!!!

Глагол НОВО!!!

Съществителни имена- обобщение НОВО!!!

Преразказ на разказ

Съобщителни изречения

Видове изречения

Български народни гатанки  

За да имаш приятели

Разпознавам изречение

Разпознавам съобщително изречение

Звукове и букви

Как са се родили буквите

Трудните звукове и букви

Текст. Речник


По математика

 

ТАБЛИЦА ЗА УМНОЖЕНИЕ НОВО!!! Препоръчва се!!!

ЧАСОВНИК НОВО!!!

Намиране на неизвестен множител

 Събиране и изваждане на числата до 100

Разместително свойство на събирането

Съдружително свойство на събирането

Скоби

Измерване и сравняване на страните на триъгълник, правоъгълник и квадрат

Как се появили първите мерни единици за дължина 

Метър 

"Познай кое число съм аз" - математическа игра

Таблицата за деление

Таблицата за умножение 

Съдружително свойство. Скоби

Отсечка

Обиколка на геометрични фигури


По околен свят

Нашата храна  НОВО!!!

Животните около нас НОВО!!!

 "Отгатни за кой празник е картичката!" - игра за досетливи деца 

Сезони

Есен

Майчината любов при животните

Животните

Родословно дърво

За да бъдем здрави

Стайните растения

Нашите домашни любимци

 

За часа на класа

Лъжата

Добрият приятел

Правила за поведение в града

Природни бедствия

Опасните игри на децата

Правила за уличното движение

 

По музика

Нотите

Музикални инструменти - презентация №1

Музикални инструменти - презентация №2

Музикални инструменти - презентация №3


Домашен бит

Фигурки от хранителни продукти

Физическо възпитание и спорт

Спорт

Търсене

P. Rangelova © 2008 All rights reserved.