Сайт на слънчицата от ІІІ В клас на 16 ОУ "Р. Жинзифов"

Учебно време и ваканции

05.10.2008 15:13

Начало на учебната година: 15 септември 2008 г.

Ваканции, учебна 2008/2009 година:

за първи клас 06.11.2008 г. – 09.11.2008 г. вкл.
Коледна 24.12.2008 г. – 04.01.2009 г. вкл.
Срочна 29.01.2009 г. – 01.02.2009 г. вкл.
Пролетна за І – ХІ и за ХІІІ клас 01.04.2009 г. – 12.04.2009 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас 01.04.2009 г. – 05.04.2009 г. вклНеучебни дни: 01.11.2008 г. – Ден на народните будители
25.05.2009 г. – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

Назад

Търсене

P. Rangelova © 2008 All rights reserved.