Сайт на слънчицата от ІІІ В клас на 16 ОУ "Р. Жинзифов"

Песничка за Я и Ю

Песничка за Я и Ю

Я в начало, щом застава,
знам - два звука означава.
Тъй е лесно! Запомни го:
И-то кратко с А-то!

Гласна в думата, щом има,
Я след нея - за дружина -
звуковете в Я са двата:
И-то кратко с А-то!

Но когато тук застане
звук съгласен, Я след него,
Я тук значи звук едничък -
А-то сам-самичко.

Ю в начало, щом застава,
знам - два звука означава.
тъй е лесно! Запомни го:
И-то кратко с У-то!

Гласна в думата, щом има,
Ю след нея - за дружина -
звуковете в Ю са двата:
И-то кратко с У-то!

Но когато тук застане
звук съгласен, Ю след него,
Ю тук значи звук едничък -
У-то сам-самичко.

Търсене

P. Rangelova © 2008 All rights reserved.