Сайт на слънчицата от ІІІ В клас на 16 ОУ "Р. Жинзифов"

Посещение на Националния исторически музей

09.03.2009 09:11

В събота, на 14 март, училището организира посещение на Националния исторически музей с организиран транспорт. Цената е 6 лв. Ако желаещите ученици не са достатъчно, няма да посетим музея, а ще имаме учебни занятия, защото този ден е учебен за сметка на 2-ри март.

Назад

Търсене

P. Rangelova © 2008 All rights reserved.