Сайт на слънчицата от ІІІ В клас на 16 ОУ "Р. Жинзифов"

Платената занималня

05.10.2008 18:36

Занималнята в платена форма се ръководи от г-жа Попова. Заниманията с децата са до 17:00 часа.

Назад

Търсене

P. Rangelova © 2008 All rights reserved.